Ambassadrice » Specials » Hersengymnastiek natuur

Quizzen over de natuur voor dementerenden

Quizzen over de natuur voor dementerenden Quizzen zijn voor mensen met dementie een stimulerende, zinvolle en ontspannende dagbesteding! Dat geldt natuurlijk ook voor een natuurquiz. Ongeacht of het over de zee gaat, de tuin of de dierentuin. Met al die onderwerpen kunnen deze senioren, die bijv. lijden aan Alzheimer, iets positiefs hebben. En de thema's die u aankaart zijn herkenbaar voor vrijwel alle deelnemers. De quizvragen roepen bij bejaarden die dementeren herinneringen op. Dat stimuleert. Het kunnen geven van goede antwoorden op de quizvragen versterkt hun eigenwaarde en identiteit. Een spel leidt hen af van hun dagelijkse zorgen. Ongeacht of het spel hen herinnert aan pootje baden in de zee, een trip naar de dierentuin uit hun jeugd. Of het tuinpad van hun vader.... Een speelse natuurquiz. Doen dus met deze Alzheimerpatiënten!

Een quiz met vragen en antwoorden over de (stads)tuin voor mensen met dementie

Een natuurquiz over de stadstuin is eenvoudig te organiseren en uit te voeren in zorgcentrum, op de dagbesteding of in het verpleeghuis. Zeker als u de tuinvragen en antwoorden aangereikt krijgt! Iedere bejaarde die dementeert t.g.v. bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, kan wel enkele van deze tuinvragen beantwoorden. Wie weet had de ene senior met vasculaire zelf een prachtige bloementuin en de andere had ouders of grootouders met een tuin. Of zelfs een tuinbedrijf. Een quiz als deze kan hen opnieuw in aanraking brengen met de natuur en met het buitenleven! Fijn als je bijna niet meer naar buiten kunt.

naar het strandnaar het strand

Een vraag- en antwoordspel voor cliënten met dementie over de zee

De zee: wie had daar nu niet mee te maken in zijn leven? Als u de quizvragen niet al te ingewikkeld maakt, kan iedere persoon met een vorm van dementie, van wie de spraak nog redelijk intact is, meedoen met een zeequiz. Al is het maar door te luisteren! Mensen gingen vroeger een dagje naar zee. Sommige ouderen van nu hebben gevaren op de zee en vis gevangen. Weer andere senioren die geplaagd worden door een ziekte die dementering veroorzaakt, aten graag een visje. Kansen genoeg!

Een zeequiz kan een alternatief zijn voor uitstapjes naar zee. Immers bij uitstapjes voor bejaarden met een of andere hersenbeschadiging, zijn er veel belemmeringen te overwinnen. Maar laat u daardoor niet bij voorbaat weerhouden van uitjes voor ouderen met dementie!

Naar de dierentuin of een quiz over de dieren van de dierentuin met mensen met Alzheimer

Het fijnst zou het zijn als u met deze senioren een bezoek kon brengen aan een dierentuin. Als u in een verpleeghuis of zorgcentrum of op een dagbesteding werkt in de buurt van Artis, Blijdorp of de dierentuin van Emmen, dan is het wel haalbaar.
Als dat niet zo is, dan moet u er maar het beste van maken door een vraag- en antwoordspel te spelen over bekende dieren die de ouderen misschien wel gezien hebben in een diergaarde in hun jeugd.

Vul de vragen aan met het ophalen van herinneringen, foto's van dieren, een liedje over dieren, desnoods met het laten zien, doorgeven en betasten van herkenbare knuffeldieren. Doe een beroep op alle zintuigen!

Quiz over de lente, zomer, herfst en voorjaar

Ook het aan de orde stellen van natuurverschijnselen die eigen zijn aan de seizoenen via een quiz, is een mogelijkheid om deze mensen weer een beetje in aanraking te brengen met de natuur. Groene activiteiten zijn en blijven altijd van belang, zeker voor hen die niet meer zelfstandig naar buiten kunnen.
Herfstquiz of najaarsquiz bij dementie: oefen het geheugen!

Herfstquiz of najaarsquiz bij dementie: oefen het geheugen!

Vaak wordt in de zorg voor ouderen met dementie, aan hersengymnastiek of "braintraining" gedaan. Geschikte onderwerpen waarover u als vrijwilliger, activiteitenbegeleider of welzijnsmedewerker vragen…
Winterquiz voor kinderen & dementen, hersengym voor beiden!

Winterquiz voor kinderen & dementen, hersengym voor beiden!

Voor ouderen met dementie t.g.v. bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, Parkinson of het Lewy body syndroom is het stimulerend als quizvragen hen aan het denken zetten. Vragen over bijvoorbeeld de koud…
Dierentuinquiz & natuurbeleving bij dementie in verpleeghuis

Dierentuinquiz & natuurbeleving bij dementie in verpleeghuis

Mensen met dementie, bijvoorbeeld t.g.v. Alzheimer, in contact met de natuur houden en brengen, klinkt vanzelfsprekend. Maar de mogelijkheden tot contact met beesten, planten en de zomerzon zijn beper…
Lentequiz voor ouderen met dementie traint het geheugen

Lentequiz voor ouderen met dementie traint het geheugen

Een lentequiz voor ouderen met dementie is een ontspannen manier om het geheugen van de medemens met dementie te stimuleren. Tegelijkertijd zorgt u met deze voorjaarsactiviteit voor een stukje natuurb…
Zomerquiz: brainjoggen voor dementerenden

Zomerquiz: brainjoggen voor dementerenden

Een zomerquiz is een manier om de zomer als het ware het zorgcentrum en het verpleeghuis in te halen. Ouderen met dementie, van wie er velen lijden aan de ziekte Alzheimer, kunnen zo ook zonder een ec…
Bloemenquiz bij dementie prikkelt zintuigen en geheugen

Bloemenquiz bij dementie prikkelt zintuigen en geheugen

Een quiz over bloemen is een goede zomeractiviteit voor ouderen met een vorm van dementie, bijvoorbeeld Alzheimer. Vragen kunnen functioneren als geheugentraining. Als vanzelf zoeken de deelnemers in…
Zeequiz of naar zee voor dementerenden in verpleeghuis

Zeequiz of naar zee voor dementerenden in verpleeghuis

Veel ouderen met dementie kunnen niet meer met een uitstapje mee. Weliswaar organiseren zorgcentra en verpleeghuizen dagjes uit, maar dat kan maar voor een beperkt aantal dementerenden worden gerealis…
Gepubliceerd door Ambassadrice op 18-05-2013, laatst gewijzigd op 12-06-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.