Ambassadrice » Specials » Dementie hersengymnastiek

Dementie & hersengym: geheugen en herinneringen stimuleren

Dementie & hersengym: geheugen en herinneringen stimuleren Hersengymnastiek kan ouderen met dementie, door bijv. Alzheimer, stimuleren én helpen ontspannen. Deze senioren worden gevraagd hun geheugen te gebruiken. Er moet gezocht worden naar een quizonderwerp, waar deze cliënten voldoende van af weten. Het is de taak van de quizleider de hersengymnastiek op maat te maken door vragen van de quiz op verschillend niveau te stellen. Ook is het de taak van de quizmaster dat deze bejaarde patiënten niet het gevoel krijgen te worden getest, maar hen het gevoel te geven dat zij een gezellig sociaal samenzijn hebben.

Waarom een quiz voor mensen met dementie? Doelen

Activeren

Een vaak aan ouderen met een door bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer veroorzaakte dementie, aangeboden activiteit is een quiz. Waarom? Een vraag- en antwoordspel prikkelt en stimuleert het geheugen van de ouderen. Dit activeert hen en het is ook voor patiënten met een vorm van dementie goed om actief te zijn en een zinvolle dagbesteding te hebben.

Ontspannen

Als de quiz op een speelse manier wordt aangeboden, kan de quiz hen ook helpen ontspannen, prettig voor mensen met dementie die over het algemeen een leven vol stress leiden. De vraag- en antwoordspel biedt afleiding van de eigen problemen.

Eigen waarde bevestigen

Ook kan hersengymnastiek, zoals deze activiteit ook wel wordt genoemd, hun eigen waarde bevestigen, als ze voldoende vragen goed kunnen beantwoorden. Het is aan de spelleider om hiervoor te zorgen.

Hoe het vraag- en antwoordspel te spelen?

Niet testen

Omdat ouderen met bijv. Alzheimer lijden aan geheugenverlies, moet u zien te voorkomen dat u hen het gevoel geeft hen te testen. Want dan confronteert u hen op pijnlijke wijze met hun minder wordende geheugen. Vul tijdig aan als u ziet aankomen dat iemand een antwoord niet weet, speel de vraag door, vang een lacune elegant op.

Niet winnen of verliezen maar herinneringen oproepen
Ook gaat het niet om winnen of verliezen. Het is immers een oneerlijke strijd? In een groep met niet - dementerende volwassenen kunnen al grote verschillen zijn, maar in een groep met allemaal personen met dementie is dat nog meer het geval. Het hangt er maar van af welke vorm van dementie je hebt, waar de schade in je hersens zit en hoe ver gevorderd de ziekte is. U bereikt dit door het speels en luchtig te brengen, vragen van verschillend niveau te stellen, verschillende soorten vragen te stellen en vragen niet steeds aan een persoon te stellen. Belangrijker is dat via de vragen herinneringen worden wakker gemaakt.

Verschillende soorten vragen stellen in een quiz

Het is belangrijk om verschillende soorten vragen te stellen in een quiz. Er zijn globaal drie soorten vragen: open vragen, gesloten vragen en suggestieve vragen. De eerste soort vragen zijn voor Alzheimer-patiënten het moeilijkst: een vraag waarop ieder mogelijk antwoord denkbaar is en een antwoord dat zelf geformuleerd moet worden. Een gesloten vraag: een vraag waarop maar een antwoord goed is: een specifiek antwoord of ja of nee. En dan de suggestieve vraag: een vraag die het antwoord al suggereert.

Braintraining voor volwassenen

U speelt dit spel met volwassen mensen. Dat blijft gelden, ook al is hun geheugen nog zo slecht. Dat betekent dat u ook onderwerpen kunt uit kiezen die volwassen zijn. Het is niet gebruikelijk maar daarom juist wel leuk en interessant dus om bijvoorbeeld een quiz te houden over wijn. Want wie dronk er niet wel eens een glaasje voor de gezelligheid? En ook mensen die principieel geen alcohol dronken of drinken weten er wel iets van af. Ze waren allemaal wel eens op een feestje.

Hersengymnastiek: ook voor mannen

Vaak zijn mannen in de minderheid in een zorgcentrum of een verpleeghuis. De vrouwen worden gemiddeld ouder. Daarom schieten de heren er wel eens een beetje bij in qua thematiek. Kies dus ook eens voor een typisch ‘mannenonderwerp’: sport of auto’s of klussen.

Conclusie over brainjoggen voor bejaarden met dementie

Mits met tact en beleid gespeeld, kunnen quizzen een plezierige en volwaardige bezigheid zijn voor senioren met (meestal) de ziekte van Alzheimer. U vindt volop voorbeelden hieronder.
Italië-quiz: vakantiespel voor mensen met dementie

Italië-quiz: vakantiespel voor mensen met dementie

Ook mensen met dementie, door bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, hebben behoefte aan een leuke vakantie. Als echt op reis gaan niet meer mogelijk is wegens lichamelijke en geestelijke beperkingen,…
Frankrijk-quiz: eenvoudig vragenspel voor dementerenden

Frankrijk-quiz: eenvoudig vragenspel voor dementerenden

De oudere met dementie (voorheen werd meestal gesproken van dementerenden) van nu, of die nu door Alzheimer is veroorzaakt of door een andere ziekte, ging ook al op vakantie naar het buitenland. Een w…
Zomerquiz: brainjoggen voor dementerenden

Zomerquiz: brainjoggen voor dementerenden

Een zomerquiz is een manier om de zomer als het ware het zorgcentrum en het verpleeghuis in te halen. Ouderen met dementie, van wie er velen lijden aan de ziekte Alzheimer, kunnen zo ook zonder een ec…
Bloemenquiz bij dementie prikkelt zintuigen en geheugen

Bloemenquiz bij dementie prikkelt zintuigen en geheugen

Een quiz over bloemen is een goede zomeractiviteit voor ouderen met een vorm van dementie, bijvoorbeeld Alzheimer. Vragen kunnen functioneren als geheugentraining. Als vanzelf zoeken de deelnemers in…
Zeequiz of naar zee voor dementerenden in verpleeghuis

Zeequiz of naar zee voor dementerenden in verpleeghuis

Veel ouderen met dementie kunnen niet meer met een uitstapje mee. Weliswaar organiseren zorgcentra en verpleeghuizen dagjes uit, maar dat kan maar voor een beperkt aantal dementerenden worden gerealis…
Dierentuinquiz & natuurbeleving bij dementie in verpleeghuis

Dierentuinquiz & natuurbeleving bij dementie in verpleeghuis

Mensen met dementie, bijvoorbeeld t.g.v. Alzheimer, in contact met de natuur houden en brengen, klinkt vanzelfsprekend. Maar de mogelijkheden tot contact met beesten, planten en de zomerzon zijn beper…
Tuinquiz voor demente bejaarden prikkelt natuurherinneringen

Tuinquiz voor demente bejaarden prikkelt natuurherinneringen

Hoewel ouderen met dementie een verstoorde geheugenfunctie hebben betekent dat absoluut niet dat zij niets meer zouden weten. Een quiz over de tuin kan hun geheugens stimuleren door herinneringen aan…
Quizvragen over bier voor demente man: prikkel het geheugen

Quizvragen over bier voor demente man: prikkel het geheugen

Een quiz over bier, kan met name voor mannen met dementie, van wie de meesten lijden aan Alzheimer, zinvolle en leuke hersengymnastiek zijn! Want in een zorginstelling, of dat nu een zorgcentrum of ee…
Hersengym bij dementie: quizvragen over wijn, met tips

Hersengym bij dementie: quizvragen over wijn, met tips

Een quiz, zoals deze wijnquiz, kan voor ouderen met dementie een goede activiteit zijn, mits u een thema kiest waar alle of bijna alle hoogbejaarde deelnemers iets van af weten. Een tweede voorwaarde…
Quiz: hersengym over het advocaatje voor dementerende dames

Quiz: hersengym over het advocaatje voor dementerende dames

'Een advocaatje?' 'Ja, lekker!', zegt de dame met dementie die wellicht Alzheimer heeft. Terwijl de heer naast haar, die ook dementeert, zegt: 'Geef mij maar liever een pilsje!' Onder de oudere dames…
Quiz voor dementerenden over beroemde torens

Quiz voor dementerenden over beroemde torens

Een quiz over torens met mensen met dementie? Waarom zou een quiz houden over torens? Een quiz over torens is een origineel onderwerp waarover iedere oudere cliënt met bijvoorbeeld Alzheimer, wel mee…
Koffiequiz prikkelt geheugen en zintuigen van dementerenden

Koffiequiz prikkelt geheugen en zintuigen van dementerenden

"Koffie? Ja, graag!" Welke Nederlander houdt er nu niet van een kopje koffie, "een bakkie"? Koffie malen, zetten en drinken maakt deel uit van onze cultuur. Het is gezellig en een traditie, een gewoon…
Literatuurquiz voor dementerenden: jeugdboeken

Literatuurquiz voor dementerenden: jeugdboeken

Ouderen met dementie, bijvoorbeeld door de ziekte van Alzheimer, die altijd graag boeken hebben gelezen, vinden het nu nog steeds leuk om te lezen, voorgelezen te worden, te praten over favoriete boek…
Dementie & hersengym: Sprookjesquiz voor dementen met tips!

Dementie & hersengym: Sprookjesquiz voor dementen met tips!

Een activiteit die vaak in een verpleeghuis, een woonzorgcentrum of op de dagbesteding met ouderen met dementie, bijvoorbeeld Alzheimer, wordt gedaan is hersengymnastiek. De activiteit heet ook wel he…
Voetbalquiz voor (dementerende) ouderen: vragen & antwoorden

Voetbalquiz voor (dementerende) ouderen: vragen & antwoorden

Een voetbalquiz voor ouderen met dementie? Ja! Veel van deze oudere heren hebben in hun jeugd gevoetbald en later voetbal gekeken. Langs de lijn en voor de tv. Dames met bijvoorbeeld Alzheimer, keken…
Gereedschapsquiz voor ouderen met dementie maken en spelen

Gereedschapsquiz voor ouderen met dementie maken en spelen

Als u zelf een quiz wilt maken voor ouderen met dementie ten gevolge van bijvoorbeeld Alzheimer, kan het nuttig zijn eerst te brainstormen. Zo warmt u zichzelf op voor het bedenken van quizvragen en g…
Muziekquiz voor dementerende ouderen

Muziekquiz voor dementerende ouderen

Een muziekquiz voor ouderen met dementie veroorzaakt door bijvoorbeeld Alzheimer, Vasculaire dementie of Fronto-temporale dementie, is vooral ontspannend. Maar dit vraag- en antwoordspel traint spelen…
Herfstquiz of najaarsquiz bij dementie: oefen het geheugen!

Herfstquiz of najaarsquiz bij dementie: oefen het geheugen!

Vaak wordt in de zorg voor ouderen met dementie, aan hersengymnastiek of "braintraining" gedaan. Geschikte onderwerpen waarover u als vrijwilliger, activiteitenbegeleider of welzijnsmedewerker vragen…
Lentequiz voor ouderen met dementie traint het geheugen

Lentequiz voor ouderen met dementie traint het geheugen

Een lentequiz voor ouderen met dementie is een ontspannen manier om het geheugen van de medemens met dementie te stimuleren. Tegelijkertijd zorgt u met deze voorjaarsactiviteit voor een stukje natuurb…
Braintraining bij dementie: Oud- en Nieuwjaarsquiz

Braintraining bij dementie: Oud- en Nieuwjaarsquiz

Activiteiten voor ouderen met een vorm van dementie zoals Alzheimer, zijn van groot belang voor hun welzijn. Activiteiten, zoals bijvoorbeeld het houden van een quiz over Oud en Nieuw, zorgen voor ont…
Winterquiz voor kinderen & dementen, hersengym voor beiden!

Winterquiz voor kinderen & dementen, hersengym voor beiden!

Voor ouderen met dementie t.g.v. bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, Parkinson of het Lewy body syndroom is het stimulerend als quizvragen hen aan het denken zetten. Vragen over bijvoorbeeld de koud…
Quiz voor dementen over het Koningshuis en Nederland

Quiz voor dementen over het Koningshuis en Nederland

Een quiz voor mensen met dementie over ons Koningshuis en Nederland kan dezelfde vragen hebben als een vraag- en antwoordspel over onze koninklijke familie en de vaderlandse geschiedenis voor senioren…
Sinterklaasquiz: hersenfitness voor dementen

Sinterklaasquiz: hersenfitness voor dementen

Ouderen met dementie, meestal veroorzaakt door een ziekte als Alzheimer of Parkinson, hebben vaak goede herinneringen aan de Sint uit hun jeugd. Een quiz over Sint Nicolaas kan bij deze bejaarden heri…
Quiz over Prinsjesdag voor basisschool of demente oudere

Quiz over Prinsjesdag voor basisschool of demente oudere

Prinsjesdag, geld en politiek: iedereen heeft er mee te maken. Jong en oud. Niet iedereen is geïnteresseerd in politiek, maar de meeste burgers wel in geld. Basisschoolleerlingen én ouderen, dementere…
Sintquiz over liedjes voor kinderen en dementerenden

Sintquiz over liedjes voor kinderen en dementerenden

Het Sinterklaasfeest is van origine vooral een decemberfeest voor de kinderen. Met ouderen met dementie door bijvoorbeeld de ziekte Alzheimer, wilt u vast ook Sinterklaas vieren. Maar hoe? U wilt hen…
Kerstquiz bij dementie: braintraining triggert herinneringen

Kerstquiz bij dementie: braintraining triggert herinneringen

December, de feestmaand, is in zorgcentra en verpleeghuizen een drukke maand voor activiteitenbegeleiders/welzijnsmedewerkers. Met de doelgroep ouderen met dementie wordt Sinterklaas gevierd, kerst en…
Gepubliceerd door Ambassadrice op 20-09-2012, laatst gewijzigd op 12-07-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.