Ambassadrice » Specials » Dementie en seizoensverhalen

Voorlezen over de seizoenen voor dementerenden

Voorlezen over de seizoenen voor dementerenden Voorlezen over de seizoenen aan ouderen met dementie is voor zowel de bejaarden als de voorlezer, of die nu een activiteitenbegeleider of een vrijwilliger of familie is, een zinvolle en ontspannende bezigheid. Zinvol omdat het de senioren met bijvoorbeeld Alzheimer, weer in aanraking brengt met de seizoenen, die een integraal deel van ons leven zijn. Ontspannend omdat luisteren naar verhalen weinig eisen stelt aan de oudere luisteraar en afleidt van de onrust die bijvoorbeeld vasculaire dementie vaak veroorzaakt. Ook voor de medewerker is het een gemakkelijk te organiseren activiteit, mits voorleestips en voorleesmateriaal voor handen zijn. Met verhalen, gedichten en voor te lezen liedjes over voorjaar, zomer, herfst en winter, haalt u de buitenwereld, de maatschappij en de natuur het zorgcentrum in.

Voorlezen over de seizoenen aan mensen met dementie: waarom?

De seizoenen maken deel uit van ons aller leven. Of iemand nu dementeert t.g.v. bijvoorbeeld Alzheimer of niet. De seizoenen manifesteren zich in alle aspecten van onze samenleving, in de natuur en in ons eigen leven. We maken ze ons hele leven lang mee.

warme chocolademelk in de winterwarme chocolademelk in de winter

Dementie en de seizoenen

Het belangrijkste ziekteverschijnsel bij alle soorten dementie (maar meestal veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer), is verregaande vergeetachtigheid. Maar dat wat ouderen met dementie in hun vroege jaren hebben meegemaakt, blijft het best in hun geheugen bewaard. De ervaringen die vertrouwd zijn oproepen door middel van verhalen over de seizoenen, kan positieve herinneringen oproepen. Herinneringen aan de tijd dat zij nog niet ziek waren en hun leven van alledag nog geen chaos was. Daarmee kan voorlezen over de seizoen rust, ontspanning en vreugde brengen.

Voorlezen aan ouderen met Alzheimer of een andere ziekte die doet dementeren

Voorgelezen worden kan een prettige, rustige ervaring zijn. De luisteraar hoeft immers alleen maar te luisteren! Als het gehoor nog goed genoeg is en het taalbegrip nog redelijk in tact, dan kunnen voorgelezen verhalen, gedichten en liedteksten een effectieve manier zijn om met deze ouderen in contact te komen en ervaringen uit te kunnen wisselen over voorjaar, zomer, herfst en winter.

de oogst van het vroege najaarde oogst van het vroege najaar

De seizoenen van de natuur én van het leven

Met ouderen met een beginnende dementie kunt u zelfs nog wel een verband leggen tussen de seizoenen die zich in de natuur manifesteren en die van ons eigen leven. De lente, het ontluikende leven, onze jeugd. De zomer, de bloei, onze volwassenheid. De herfst, de oogst, de ouderdom. Voor mensen met een gevorderde dementie is deze vergelijking al snel te moeilijk. De ‘seizoenen’ van ons leven is een abstracte voorstelling van zaken. Dementie, fronto-temporaal, vasculair of een andere vorm, tast het vermogen van mensen om te abstraheren helaas aan.

Seizoensverhalen, een conclusie

Verhalen over de seizoenen voorlezen aan ouderen wier hersenen zijn beschadigd, biedt een scala aan mogelijkheden om hen weer in aanraking te brengen met hun eigen levenservaringen en hun eigen wijsheid. Niet alleen kan dat hen het gevoel geven er weer helemaal bij te horen, maar ook kunnen zij ons zo wijzer maken!
Voorlezen over de herfst bij dementie: verhalen, gedichten

Voorlezen over de herfst bij dementie: verhalen, gedichten

Voorlezen aan ouderen met dementie, meestal een gevolg is van de ziekte van Alzheimer, kan een zinvolle en ontspannen activiteit zijn, mits u aan een aantal randvoorwaarden voldoet. Een voorwaarde voo…
Winterverhalen, -gedichten, -liedjes voorlezen aan dementen

Winterverhalen, -gedichten, -liedjes voorlezen aan dementen

Winterverhalen voorlezen aan ouderen met dementie kan voor hen een plezierige en ontspannende bezigheid zijn. Tegelijkertijd worden de ouderen die bijvoorbeeld Alzheimer hebben 'geprikkeld'. De winter…
Verhalen vertellen of voorlezen in het Basisonderwijs

Verhalen vertellen of voorlezen in het Basisonderwijs

Als je in het Basisonderwijs een verhaal hebt, kun je dat dan beter voorlezen of vertellen aan je leerlingen? Voorlezen en vertellen zijn beiden een vorm van taalonderwijs. Ze hebben ieder hun eigen w…
Zomerverhalen en zomergedichten aan dementen voorlezen

Zomerverhalen en zomergedichten aan dementen voorlezen

De zomer kan een moeilijke tijd zijn in een verpleeghuis of zorgcentrum. Personeelstekorten door de zomervakanties die opgevangen moeten worden door jonge uitzendkrachten. Veel familieleden op vakanti…
Lenteverhalen en -gedichten voorlezen aan dementerenden

Lenteverhalen en -gedichten voorlezen aan dementerenden

De lente het verpleeghuis of zorgcentrum in halen voor ouderen met dementie kan met een professioneel voorleesprogramma over het voorjaar. Zo kunnen mensen met Alzheimer of vasculaire dementie toch ie…
Gepubliceerd door Ambassadrice op 24-07-2013, laatst gewijzigd op 10-06-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.