Ambassadrice » Specials » Vertelcultuur

Verhalen vertellen en verhalenvertellers in Nederland

Verhalen vertellen en verhalenvertellers in Nederland Wereldwijd en dus ook in Nederland is het vertellen van verhalen in opkomst. De afgelopen dertig jaar is het aantal vertelactiviteiten, verhalenvertellers, vertelorganisaties, vertelkringen en het aantal vertelevenementen en -opleidingen gegroeid. Daardoor heeft ook de theoretische kennis van het vertellen van verhalen zich uitgebreid. Toch is het vertellen van verhalen voor veel mensen een volstrekt onbekend fenomeen. Of een fenomeen dat gelijk gesteld wordt aan sprookjes voorlezen aan kinderen.

Wat doet een verhalenverteller eigenlijk?

Over wat verhalen vertellen is en wat een verhalenverteller doet (en niet doet) bestaat een aantal hardnekkige misverstanden. Dit is een uitstekend voorbeeld van de onbekendheid met het vertellen van verhalen. Deze misverstanden worden in het artikel Wat doet een verhalenverteller uit de wereld geholpen.

De viering van Wereldverteldag

Een goed voorbeeld van een evenement dat deel uitmaakt van de ontwikkeling van het vertellen, in Nederland maar ook daarbuiten, is het ieder jaar vieren van Wereldverteldag. Wanneer en hoe deze feestdag wordt gevierd, vindt u in het artikel De viering van Wereldverteldag.

Het kiezen van een verhaal

Voor je aan het vertellen slaat, zal je toch echt eerst een verhaal uit moeten kiezen. De theorie die ten grond slag ligt aan het uitkiezen van een passend verhaal, wordt toegelicht in het artikel Het kiezen van een verhaal.

Sprookjes vertellen of voorlezen aan ouderen met dementie

Een mooi voorbeeld van verbreding van het vertellen van verhalen, is dat er ook aan nieuwe doelgroepen verhalen worden verteld. Zo wordt er tegenwoordig ook verteld aan ouderen met dementie. Om dat goed te kunnen doen, moet een verhalenverteller zich wel eerst verdiepen in het dementeringsproces in relatie tot het vertellen. Hierover leest u meer in het artikel Sprookjes vertellen of voorlezen aan ouderen met dementie.

Conclusie

Uit tal van feiten blijkt dat de traditie van het verhalen vertellen zich in steeds meer belangstelling mag verheugen. Hopelijk zullen de vertelactiviteiten in Nederland blijven groeien, ondanks de bezuinigingen op cultuur, die ook deze tak van kunst negatief beïnvloeden.
Geheugen bij dementie stimuleren door sprookjes voorlezen

Geheugen bij dementie stimuleren door sprookjes voorlezen

Is sprookjes voorlezen of vertellen geschikt voor ouderen met dementie? Sprookjes zijn voor ons verhalen voor kinderen. Maar oorspronkelijk zijn sprookjes juist voor volwassenen geschreven. Pas later…
Verhalen vertellen of voorlezen in het Basisonderwijs

Verhalen vertellen of voorlezen in het Basisonderwijs

Als je in het Basisonderwijs een verhaal hebt, kun je dat dan beter voorlezen of vertellen aan je leerlingen? Voorlezen en vertellen zijn beiden een vorm van taalonderwijs. Ze hebben ieder hun eigen w…
Verhalen vertellen: de viering van Wereldverteldag

Verhalen vertellen: de viering van Wereldverteldag

Verhalenvertellers over de hele wereld vieren Wereldverteldag, in Nederland net zo goed als in Oeganda. In Rusland net zo goed als in Frankrijk. Wanneer wordt 'Wereldverteldag' gevierd? Wat is het doe…
Verhalen vertellen of voorlezen: Hoe kies je je verhaal?

Verhalen vertellen of voorlezen: Hoe kies je je verhaal?

Als je een verhaal wilt selecteren om aan luisteraars voor te lezen of te vertellen, waar kun je dan op letten bij het maken van je keuze? Vier criteria zijn daarbij van belang: de doelgroep (bijvoorb…
Verhalen vertellen: wat doet een verhalenverteller

Verhalen vertellen: wat doet een verhalenverteller

Als ik vertel aan mensen dat ik verhalenvertelster ben, dan denken ze vaak dat ik sprookjes voorlees aan kinderen. Deze ene gedachte bevat echter drie misverstanden! Begrijpt u me niet verkeerd: er is…
Voorlezen en vertellen met alle zintuigen: redenen en tips

Voorlezen en vertellen met alle zintuigen: redenen en tips

Wanneer iemand als verhalenverteller een verhaal voorbereidt om het later aan het publiek te gaan vertellen, is het goed om daarbij voldoende aandacht te besteden aan alle zintuigen. Zo kunt u zich al…
Gepubliceerd door Ambassadrice op 18-02-2012, laatst gewijzigd op 19-07-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Voor het gebruik van de bronnen kunt u kijken bij de specifieke artikelen die onderdeel uitmaken van deze special.
  • Daarnaast is dit artikel gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring en kennis van de vertelwereld en van het vertellen van verhalen over de afgelopen 25 jaar.